Únos Evropy: TTIP má prý být podepsána už na podzim. Veřejnost protestuje

thumbnail

Iniciátoři Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP), kteří v posledním roce aktivně pracovali, připravili veřejnost podepsat dohodu o TTIP již na nejbližší podzim. Realizace této dohody slibuje změnu situace v světové ekonomice a bude mít důsledky pro celý systém mezinárodních vztahů.

Vypracování projektu TTIP probíhá v atmosféře důvěrnosti. Široká veřejnost se musela dosud spokojit s útržky nebo s nepříliš jasnými prohlášeními “zplnomocněných orgánů”, zda úniky z médií. Teprve v únoru 2015 byly na internetové stránce Eurokomise zveřejněné skoupé informace o plánované dohodě.

Zato naplno pracují média kontrolovány nadnárodními společnostmi, které se podobně jako v pohádce snaží veřejnost přesvědčit o tom, že americký šedý vlk, snažící se zalézt do evropské postele, vlastně vůbec není vlk, ale laskavá babička. Veřejnosti se však zdají jeho zuby příliš velké, a není ani velmi náchylná věřit tvrzením, že celá tato maškaráda se rozehrává v její prospěch. Proč potom ty tajnosti? V Evropě neexistuje žádná jiná téma, kolem níž by byl takový napjatý informační zápas a kterou by nezahaľovala tak těžká opona dezinformací.

Od začátku práce na projektu TTIP uplynuly již více než tři roky a za tuto dobu se mnohé tajné změnilo na očividné. Rýsuje se tak následující obraz. Na transatlantickou zónu volného obchodu připadne 46% světového HDP. Tvrdí se, že budoucí partnerství se zaměřuje na odstranění “cla, omezení služeb, získání lepšího přístupu k otevřeným trhům a usnadnění investic”.

Pro EU budoucí dohoda otevře širší přístup na americký trh státních objednávek, zachová se zákaz dovozu geneticky modifikovaných organismů (GMO), hormonální ošetřovaného hovězího masa a mají se uznat zeměpisné obchodní značky na potraviny.

Spojeným státům americkým TTIP slibuje volnější přístup do Evropy prostřednictvím amerických zemědělských potravin, beztarifného vývozu aut a zachování zákazu získávání zahraničních dodavatelů v několika odvětvích výroby, například v lodním.

Takový povrchní výklad obsahu TTIP byl však napjatý únikem informací z Bruselu v březnu 2014, kdy německý deník Die Zeit uveřejnil obsah tajně získaných sedmi kapitol dohody, z nichž vyplývá, že např. článek 14 budoucího dokumentu obsahuje pravidla, která zakazují vládám znárodňování nebo vyvlastnění, pokud si to nevyžaduje veřejný prospěch v rámci odpovídající právní procedury, na nediskriminačním zákoně, s vyplacením kompenzace. Slovem, stanoví se omezení ekonomické suverenity národního státu.

Pokud by se lídr nějakého státu přece jen rozhodl pro znárodnění, článek 14 (2) stanoví kompenzace na základě “spravedlivé tržní hodnoty … plus úroky podle tržní ceny”. Jak se řekne, hned odpadá chuť znárodnil.

To však není všechno. Rozpracovaná je tzv. Teze o regulaci sporů mezi investory a státem zaměřena na to, aby se ještě více zúžila sféra kompetencí státu v ekonomice. V prosinci 2013 více než 200 ekologů, odborářů a společenských organizací pro ochranu spotřebitele poslalo dopis americkému Vedení obchodního představenstva a Evropské komisi s požadavkem vyloučit zmiňovanou Tezi z obchodních jednání, protože se zjevně jedná o “jednosměrnou ulici, díky které nadnárodní společnosti mohou mít požadavky na vládní politiku, ale vlády ani soukromé osoby nemají právo vyzývat korporace k odpovědnosti “.

S rozsáhlým analytickým materiálem proti dohodě vystoupil šéf organizace Globální spravedlnost Nick Duerden. Poukázal na to, že “dohoda se vypracovávala tajně av procesu vypracování se účastní stovky lobbistů nadnárodních společností. Snaží se zlikvidovat demokratické normy regulování a vytvořit paralelní systém ovlivňování státu, aby přinutili stát stát se zodpovědným před korporacemi, a ne naopak “.

Neméně diskriminační pravidla se vztahují i ​​na finanční činnost národních států v oblasti regulace a vedení pojistné a bankovní činnosti.

Dean Baker, šéf Centra pro ekonomický a politický výzkum (CEPR) říká: “Návrh, aby se za hlavní cíl tohoto partnerství považovalo volné obchodování, je velká dezinformace. Obchodní bariéry mezi EU a USA jsou již nyní minimální. Dokument je spíše určen k tomu, aby se zavedly pravidla, která by omezovaly možnost národních a místních vlád určovat bezpečnostní normy, normy ve zdravotnictví, při ochraně životního prostředí a stanovovaly by práva spotřebitelů.

Hlavním “výhercem” připravovaného TTIP se stanou americké korporace, které díky nižším výrobním cenám mohou začít masový útok na trh EU, který přijde o ochranu a zcela si ho může podřídit. Začátkem roku 2015 byl zveřejněn článek amerického ekonoma Jeronima Capaldi v Německých ekonomických zprávách o důsledcích TTIP pro EU. Podle jeho výpočtů dohoda v prvním desetiletí přivede k seriózním ztrátám v evropském netto vývozu. Projeví se to snížením pracovních příjmů. Největší ztráty zaznamená Francie, které přijde v ročním přepočtu o 5 500 eur na jednoho pracovně aktivního jedince, Severní Evropa o 4 800 eur, Velká Británie o 4 200 eur, Německo o 3 400 eur. Celkově EU přijde o 600 tisíc pracovních míst ao množství drobných zemědělských ekonomik.

Negativní vliv TTIP na Evropu se rozšíří nejen na ekonomiku. Renomovaný německý publicista Jens Jensen poukazuje na jeho důsledky v oblasti kultury: “Představme si amerického producenta, který přichází na evropský trh dotovaného německého nebo francouzského filmu. Na základě podmínek TTIP může žádat poskytnutí takových dotací, jaké mají německé nebo francouzské filmy. Nebo žádat odstranění všech dotací. Takovým způsobem bude zrušena myšlenka stimulování evropské filmografie, která prožívá v souboji s Hollywoodem pouze díky státní podpoře. Německý film umře okamžitě. Parlamenty všech evropských států přijali rozhodnutí pomáhat rozvoji národnímu filmovému průmyslu a tyto demokraticky přijaté stanovy budou likvidovány podepsáním TTIP “.

Podle Jensena obdobná situace bude is divadlem, symfonickými orchestry, veřejnými televizními studiemi a vydavatelstvími.

Příprava projektu dohody finišuje a evropskou veřejnost nepřipouštějí k tomu, aby se s ní seznámila. Evropská veřejnost nemlčí, protestuje. Na stránce hnutí STOP TTIP je zveřejněn text petice proti uzavření transatlantického partnerství, kterou podepsali už přes tři miliony lidí. Minulý rok desetitisíce lidí protestovalo v celé Evropě proti TTIP.

Rady protestujících rostou a evropské orgány se je podle možnost snaží neutralizovat. Například v červenci loňského roku Eurokomise odmítla registraci mezistátní občanské iniciativy STOP Taft (jiný název pro TTIP).

V březnu 2015 speciálním nařízením Bundestagu bylo stanoveno, že rady německých měst a obcí nemají právo zkoumat obsah TTIP, a pokud to dělají, porušují tím zákon. Mezitím se v březnu 2015 příprava TTIP a obsah jeho dohody projednávala v 113 městských a místních radách v Německu a všude v této otázce byla přijata negativní rezoluce.

Na tomto pozadí se lídři největších německých politických stran chovají, jakoby byly zhypnotizovaní. Dokonce i němečtí sociální demokraté, kteří v svém nejlepším období vypracovali úspěšnou “východní politiku”, se tváří tak, jako by TTIP nepřinášelo s sebou nic negativně.

Dlouhá cesta německých sociálních demokratů, kteří zažili své vzlety i pády, zřejmě přivedla v současnosti k tomu, že tato strana se ocitla v táboře likvidátorů německého sociálního státu. Zato se stále sebejistější zvedají protestní hlasy stran “druhé řady” (Zelení), odbory a společenské organizace nezávislé na nadnárodních společností. Svou věc nepovažují za beznadějnou. Pokud bude koncem roku 2016 dohoda o TTIP schválena vládami členských států EU, dalším krokem bude proces její ratifikace v parlamentech. Zřejmě právě to se stane kulminační bodem zápasu. A právě tyto výsledky ukáží, zda se americkému býkovi podaří Evropu unést.

zdroj: hlavnespravy.sk

Sdílet tento článek

Líbí se Vám Pan Občan?


Co si o tom myslíte? komentujte! :)