Firma, která jenom škodí

thumbnail

Výrobky této společnosti už zabily statisíce lidí a další statisíce lidí zmrzačily. Její produkty znečišťují desítky let po zákazu používání naši půdu a vodu. Rezidua z nich se hromadí v našich potravinách a tělech.

Mluvím o společnosti Monsanto, výrobci plastů, chemikálií a pesticidů; o dnes tak zvané biotechnologické firmě, největším výrobci geneticky modifikovaných semen a celosvětově nejpoužívanějšího herbicidu Roundup. O firmě, jež se snaží získat monopol na trhu se semeny.

Příklady nejděsivějších produktů Monsanta

DDT je endokrinní disruptor, pravděpodobný karcinogen, poškozuje játra a reprodukční systém. Hromadí se v půdě a vodě, rostlinách, potravinách i mateřském mléce. V roce 1972 byl zákázán v USA a následně i ve většině zemí světa.

Agent Orange je směs dvou herbicidů, která byla používána v letech 1962 až 1971 americkou armádou ve válce ve Vietnamu. Čtyři sta tisíc lidí bylo zabito nebo zmrzačeno, pět set tisíc lidí se narodilo s defekty. Odhaduje se, že tři miliony lidí stále trpí následky a ještě pořád se rodí další postižené děti.

Rekombinovaný hovězí růstový hormon, rGBH, se používá k navýšení zisku mléka krav. U krav ošetřovaných rBGH byl zjištěn 25% nárůst výskytu mastitidy, 40% snížení plodnosti a o 55 % vyšší riziko ochrnutí končetin. Mléko takových krav má zvýšené množství hormonu insulin-like growth factor, jehož zvýšená hladina je spojována s rizikem vzniku některých nádorových onemocnění. Použití rBGH je zakázáno ve většině zemí světa (včetně EU).

Polychlorované bifenyly (PCBs) jsou perzistentní rakovinotvorné látky u zvířat, pravděpodobně i lidí. V USA byly zakázány v roce 1979, v Československu byla jejich výroba zastavena v roce 1984. Jsou silně odolné vůči rozkladu a z organismu jsou velmi špatně vylučitelné. Studie prokazují možnou karcinogenitu, poškození jater, snížení plodnosti a poškození imunitního systému. I přes dávný zákaz jejich používání nalezla v roce 2010 Státní zemědělská a potravinářská inspekce při kontrole tresčích jater hned pět vzorků, u kterých byl dvojnásobně překročen limit obsahu PCBs.

Roundup je herbicid, který se hromadí v našich tělech, poškozuje prospěšné střevní bakterie, je endokrinním disruptorem a širokospektrým chelátorem. To znamená, že na sebe navazuje minerály rostlin a snižuje tak jejich dostupnost. Nedávno proběhl test, který organizovala skupina Friends of the Earth Europe, který nalezl glyfosát v moči lidí z 18 států Evropy včetně České republiky.

Prosazování moci s vládou

Bývalí zaměstnanci Monsanta dnes pracují i v nejvyšších amerických kontrolních a justičních orgánech a v redakcích odborných časopisů. Na pozicích, ze kterých rozhodují o schvalování produktů Monsanta a určují kritéria bezpečnosti.

Michael R. Tylor byl původně viceprezidentem Monsanta pro záležitosti veřejné politiky. Nyní je senior poradcem komisaře amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Za jeho působení odsouhlasil uvedený úřad Monsantu tak zvaný „princip podstatné rovnocennosti”. V praxi to znamená, že když je nová potravina podstatně rovnocenná, bude s ní zacházeno s ohledem na bezpečnost stejně jako s běžnými potravinami. Uvedení geneticky modifikovaných (GM) potravin na trh proto nevyžadovalo žádné mimořádné opatření ani testování.

Thomas Clerence pracoval jako právník pro Monsanto a dnes je nejvyšší soudce. Pod jeho vedením byla odsouhlasena možnost patentovat „nově vyvinuté“ rostlinné druhy.
Richard Goodman nastoupil do redakce časopisu Elsevier na nově zřízenou pozici „Associate Editor for biotechnology” několik měsíců poté, co časopis zveřejnil studii profesora Seraliniho. Studie spojovala konzumaci GM kukuřice firmy Monsanto s nádory krys. Následovalo stažení studie z důvodů tzv. inkonzistence, přestože samotný časopis ve svém vyjádření uvádí, že u Seraliniho studie nenašli žádný podvod ani záměrné zkreslení dat, které by stažení studie odůvodnily.

Produkt byl nejdříve bezpečný, pak zakázaný, škodí dodnes

U každého produktu společnost Monsanto roky tvrdila, že je zcela bezpečný. Následovalo jeho hromadné používání, u DDT například na postřikování hlav dětí proti vším anebo vystříkávání kuchyní. Po zjištění závažných zdravotních rizik byl vydán zákaz používání; ekologické i zdravotní následky řešíme dodnes.

Také všechna dosavadní tvrzení Monsanta o geneticky modifikovaných plodinách jsou blíže pohádkové říši než realitě. GM plodiny nezachraňují svět od hladu, neposkytují zdravější plody ani nesnižují používání pesticidů. Nejvýznamnější vlastností GM semen je jejich odolnost vůči herbicidu Roundup nebo schopnost produkovat vlastní insekticid.

Dlouhodobé zdravotní studie, které by potvrzovaly bezpečnost konzumace u lidí, neexistují. Nezávislé laboratorní studie z celého světa upozorňují na ta nejzávažnější zdravotní rizika. Autoři nezávislých studií jsou napadáni a diskreditováni. Způsob, jak zajistit odstranění následků genetické modifikace potravin z volné přírody, pokud by bylo prokázáno, že škodí, neznáme.

V Americe byl nedávno schválen (či spíše Monsantem protlačen) tak zvaný Monsanto protection act. Jedná se o zákon, který zakazuje soudům pozastavit prodej a setbu GM plodin i v případě, že by se v budoucnu potvrdily jejich jakkoliv závažná zdravotní rizika. Monsantu se také podařilo vylobbovat u Agentury pro ochranu životního prostředí navýšení povoleného množství glyfosátů v plodinách a potravinách z 200 ppm na 6000 ppm – navzdory řadě odborných prací, které spojují expozici této chemikálie s poškozením zdraví, jako například loňská studie, jež našla spojitost mezi glyfosátem a hormonálně podmíněnou rakovinou prsu anebo studie poukazující na jeho souvislost s výskytem autismu a Alzheimerovy choroby.

Odborníci varují před GMO

Podle Americké akademie environmentální medicíny nebyly GM potraviny nikdy testovány pro lidskou spotřebu. Mnoho studií na zvířatech prokazuje závažná zdravotní rizika. Z důvodů předběžné opatrnosti doporučují, aby lékaři předepisovali všem svým pacientům stravu bez GM potravin. Žádají okamžité zahájení dlouhodobých nezávislých studií vlivu GM potravin na lidské zdraví a povinné označování GM potravin.

Desítky dalších odborných organizací a odborníků nesouhlasí s tvrzením, že GMO jsou dostatečně testovány a že jsou prokazatelně bezpečné.

Proč svět pochoduje proti Monsantu?

Stoletá historie produkce vysoce toxických produktů, patentování semen, žaloby zemědělců, kteří byli poškozeni zanesením GMO na jejich pole, budování závislostizemědělců, skupování firem obchodujících se semeny, likvidace biodiverzity. To vše směřuje k monopolizaci trhu se semeny a potravinami. Ovládnutí trhu potravin, které hrozí od nezodpovědné a roky podvádějící společnosti, ohrožuje nás všechny.

Zvyšuje se počet zemí zakazujících pěstování GM plodin. Na celém světě se už podruhé organizuje pochod proti Monsantu. Organizátoři vnímají pochod jako možnost vysvětlit, co je Monsanto, že Roundup není neškodný, že GMO potraviny nás ohrožují už při samotném pěstování a k jídlu se vlastně nehodí a že řešením hladomoru není masové rozšíření GM potravin, ale omezení plýtvání, spravedlivé rozdělování zdrojů a soběstačnost. Podle nedávno publikované zprávy OSN je totiž pro zajištění dostatku potravin třeba omezit intenzívní průmyslové zemědělství, jež je charakteristické monokulturním pěstováním, genetickou modifikací a intenzivním použitím pesticidů, a naopak podporovat menší ekologické farmaření.

zdroj: vlastnihlavou.cz

Sdílet tento článek

Líbí se Vám Pan Občan?


Co si o tom myslíte? komentujte! :)