Islamofobie, kolektivní vědomí a souhlas spícího lidstva

thumbnail

John McMurtry, autor odpovědí v článku, je emeritní profesor filosofie z kanadské University of Guelph. Svůj výzkum zamieriava na hodnotové struktury ekonomické teorie a její důsledky na svět a životní prostředí. V roce 2001 byl jmenován členem Kanadské královské společnosti (FRSC) za významné zásluhy ve studiu humanitních a sociálních věd. Po filozofických výzkumných projektech dostal pozvánku od sekretariátu UNESCO / EOLSS (Encyclopedia of Life Support Systems, Paris-Oxford) pro autorství, konstrukci a úpravu díla Filozofie a světové problémy.

Proč se Západem šíří islamofobie?

Kulturní rozdíly provokují neznalost – první úroveň problému. Falešná propaganda však kultivuje nenávist. Dlouho před islamofobií, Spojenými státy vedený “antikomunismus” zavraždil miliony lidí ve Vietnamu, Indonésii av Latinské Americe. Předtím byl evropský nacismus podporován americkými nadnárodními korporacemi proti “komunistickému nebezpečí”. Ten stál v cestě nadnárodnímu korporačních fašismu v budování nekonečného válečného systému, který roste dodnes. Po porážce Německa a Japonska, teď už vojenská supervelmoc USA, vedená nacistickými firemními partnery, kteří nebyli nikdy jmenováni nebo stíháni, předvedla pogromy a holocaust globálních proporcí. Takzvaní “komunisté” byly pomluv a pronásledováni iv případě, že neexistovaly.

Ve zkratce, základním kamenem americké ideologie je vytvoření nepřítele – čehokoliv, co se staví proti vlastní korporační globalizaci. Genocida původního obyvatelstva byla prvním stupněm. Islamofobie je jen další variace. Je ironií, že “islám” jako ozbrojený džihád – dnes hlavní objekt nenávisti – byl produktem a nástrojem skryté americké státní politiky. Už desetiletí je považován za přínos pro americký projekt “rozsáhlou dominance” nad světem. V 80. letech bylo džihádistické masové vraždění a mrzačení řízené a financované z USA na zničení sekulárního afghánského státu se sociálními jistotami a rovností žen. Afghánistán byl zničen, aby Sovětský svaz krvácel.

Fanatický sektářský islám vedl saúdský “agent” Usáma bin Ládin, jehož americký poradce pro národní bezpečnost Brzezinski povzbuzoval při svém zaměření na zničení Ruska. A tak od Al-Káidy po ISIL byly teroristické monstra a saudsko-sunitský fanatismus vedený americkými speciálními silami – v poslední době s hojnou podporou tureckého Erdogana a perských králů, kteří stejně nenávidí íránských šíitů. Nicméně takové jemné rozdíly a nuance jsou v dnešních vlnách islamofobie rozmazané.

Ano, imperiální kolonizace a destrukce islámského světa vysála jeho civilizaci do sucha ve značném měřítku. Hlavním hnacím motorem moderní doby jsou peníze z těžby ropy, paliva světového kapitalismu. Svou roli v regionu splnil i projekt Velkého Izraele. Islámská civilizace kvůli tomuto zlu ustoupila pod tmářkou a nesnesitelnou autoritářskou zprávu bez výrobní základny. Islám zahleděný do sebe se stal dominantní linií kolektivního přesvědčení skrz chaos.

Dnes nachází islamofobie své racionální jádro v mrzačení, bičování, mučení a legálních vraždách jednotlivců za nenásilné trestné činy. To vše vyvolává v rozumné a laskavé mysli odpor.Nezáleží na tom, kdo se dopouští nelidského násilí – zda španělská inkvizice, sekulární despotismus, americké vězení, izraelská okupace nebo hierarchie džihádu. Je příšerné v principu. Pro vyvinuté lidstvo je cestou civilizace právě rozvoj životodárných institucí a stále širších znalostí. Konec paralyzujícího strachu a extrémního násilí na nenásilných je dělicí čára lidských dějin.

Proč má zpoždění probuzení západního kolektivního vědomí?

“Probuzení kolektivního vědomí” může mít opačné významy. Dnes osa USA-EU připíná západní hodnoty ke každé invazi do jiné společnosti. Takže potřebujeme kritérium, které vyloučí agresi skupinového myšlení a destrukci v jakékoli formě.

Hlubokým jádrem problému je, že Spojené státy v ústavu opravdu nemají žádnou životní zásadu nebo kolektivní vědomí. Západní trh a politická doktrína v principu zamítá obecné vědomí. V tomto vládnoucím nastavení mysli existuje jen egoistické prosazování jednotlivce bez žádného závazku k životu samotného Společenství. Sobecké korporace soutěží o přežití v souladu s pravidly trhu, jejichž matematika je vůči životu slepá. Nekonečné “obchodní dohody” přepisují kolektivní zákony každé společnosti, která se pokusí o redukci zisků pro nadnárodní soukromé kapsy. TPP je nejnovějším rozšířením této sociopatický metafyziky zabudované do paradigmatu vládnoucího trhu.

“Zpoždění kolektivního vědomí” je tedy uzamčeno do rámce, který se nazývá globalizace, Východ a Západ. Permanentní válka se vede na prosazování a šíření tohoto rámce. Akademie samotná napodobuje tržní model. Jen málokdo umí číst mezi řádky technokratických kódů, podle nichž mají nadnárodní dogmata a firemní normy absolutní právo definovat principy a zákony suverénních národů, pracovníků a prostředí, které by mohly být v rozporu s požadavky “zahraničního investora”. Předvídatelným výsledkem je, že rostoucí většina lidí na světě je bez dostatečných zdrojů obživy a ekologické bezpečnosti. Povolené jsou pouze tržní řešení. Pouze chamtivý a zisk maximalizující “racionální” model.

Jediná bezpečnost, na které záleží, pochází z vládnoucího systému samotného. “Koho bezpečnost bude ochráněna za každou cenu? Koho bezpečnost bude v procesu nedbale obětována? “Tyto otázky příhodně položila Naomi Kleinová před mítinkem a demonstracemi za klimatickou spravedlnost v Paříži, když je všechny zastavilo vraždění během jediné noci. Státní rozhodnutí zakázat všechny pokojné protesty, pochody a další outdoorové aktivity během jednání všech národů o novém globálním režimu bylo tedy zdůvodněno. V tomto ohledu systém nekonečné války a plazivého policejního státu nadále ničí opozici všemi prostředky. Největší ironií je, že se to všechno děje ve jménu “kolektivní bezpečnosti”, zatímco skutečná kolektivní bezpečnost živého světového organismu se průběžně devastuje.

Zájmy kolektivního života a rozhodnutí jsou již předem vyloučeny represivními předpisy mezinárodních korporačních smluv a přehlasováním zákonů kdysi suverénních národů. Každá z těchto tajnůstkářský a hermeticky uzavřených smluv je kontrolována a uzavírána mimo hlasování, účasti nebo znalosti lidí a je vynucená veřejným vyvlastněním, o kterém rozhodnou tiché tribunály bez veřejných záznamů a práva na odvolání. Kolektivní vědomí má zakázáno tvořit jakoukoliv společenskou formaci, politiku nebo právní předpis omezující příležitost soukromých přeshraničních zisků korporací.

Jak to mohli národy dovolit?

Makrovzorec není pojmenován. Globální finanční fašismus postupuje díky veřejné neznalosti. Málokdo rozpoznal, že sociální evoluce lidstva je ve skutečnosti zvrácená neživotodarným celosvětovým mechanismem, který vládne bez veřejného vědomí o jeho významu. Pomalý převrat napříč národy a kulturami obrátil potichu historii po roce 1945, kdy kolektivní životní úroveň lidského života rostla a kvetla. Vezměte si Deklaraci univerzálních práv OSN nebo závazný Mezinárodní pakt o sociálních, ekonomických a kulturních právech. Připomínají nám, jak daleko se dostali lidská práva v poválečném světě. Každý článek je kolektivní požadavkem ochrany a kvality lidského života všech tříd a národů. Pod těmito mezinárodními ideály měla každá společnost a populace možnost volby mezi různými formami socialismu a sociální demokracie. Rasismus, sexismus, zneužívání dětí a ekocída – tyto velké špatná byly vědomě potlačeny novým mezinárodním právem. Kolektivní instituce školství, zdravotnictví, důchodů, práv zaměstnanců a odborů pokročily. I supervelmoci Studené války si navzájem konkurovaly a snažili se tyto ideály dosáhnout.

V 80. letech to vše obrátili korporativních-fašistické režimy Reagana a Thatcherové. Od té doby, přes globální měnu, kontrolu úrokových a přeshraničních firemních práv a ozbrojené síly impéria, soukromým kapitálem vlastněné americké jestřábí strany deklarovaly válku proti kolektivnímu vědomí a institucím, které nesloužily korporačního trhu. Zrychlovat díky výhodného poválečného postavení, jaderných bomb, kontroly vzdušných a námořních cest, privátních korporativních práv na technologie a znalosti výroby a kolaborace s nacisty, americká korporativních třída odstartovala dlouhý pochod zpět do soukromého vlastnictví, který nazvala “svobodou”.

Sociální vědomí se stalo tabu iv rámci univerzit. Pod tou vší matoucí propagandou “volného trhu a demokracie” a stále nekontrolovanějšími sekvencemi soukromých peněz, které pohánějí masové pogromy a vražedné války proti kolektivem všeho druhu. Zaměstnanecké a sociální škrty hlásáno jako “úsporná opatření”, “snižování deficitu”, “tržní reformy”, “technokratická vláda” a “efektivita” se staly mechanickými slogany z úst médií a politiků. Jejich společný význam je nepopiratelný, ale nikdy ne pojmenovaný – redukce životní úrovně občanů. Dlouho vyvíjené předpisy a instituce v zájmu společného fungování jsou dnes demontovány, podfinancované a zabarikádovala.

Přesto stále více lidí ví, že jen kolektivní probuzení dokáže probudit náš společný základ a rozvinout přirozený a sociální život, bez kterého se nelze znovu nadechnout. To je mýtů zbavené jádro tradičních světových moudrostí. Podle starých spisů je hlavním posláním sloužit životu, což je naše pravá lidská podstata a musí si najít svou cestu přes globální masakr a omámení finančním fašismem, který dosud nebyl pojmenován a spoutaný.

zdroj: zemavek.sk

Sdílet tento článek

Líbí se Vám Pan Občan?


Co si o tom myslíte? komentujte! :)