Klimatizaci bude muset nainstalovat odborník. Přísnější pravidla projedná vláda

thumbnail

Návrh upravuje podmínky provozu a uvádění na trh těch zařízení, která obsahují mimo jiné fluorované skleníkové plyny. Norma má zabránit tomu, aby nekontrolovaně unikaly do ovzduší. Jde o zařízení, jako jsou například klimatizace v domácnostech i některá větší chladicí zařízení nebo tepelná čerpadla, vyplývá z návrhu zákona.

Prodejci klimatizací budou mít nově povinnost doložit u každé prodané klimatizace potvrzení o odborné instalaci. Pokud nezajistí kupujícímu odbornou montáž, mohou jim hrozit stotisícové pokuty. Vyplývá to z návrhu zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, který předloží ve středu vládě ministerstvo životního prostředí (MŽP). Při neodborné instalaci hrozí úniky nebezpečných látek do atmosféry.

Návrh upravuje podmínky provozu a uvádění na trh těch zařízení, která obsahují mimo jiné fluorované skleníkové plyny. Norma má zabránit tomu, aby nekontrolovaně unikaly do ovzduší.

Jde o zařízení, jako jsou například klimatizace v domácnostech i některá větší chladicí zařízení nebo tepelná čerpadla, vyplývá z návrhu zákona. Lednice nebo mrazáky do této skupiny nepatří, protože mají uzavřený chladicí okruh a nekompletují se, pouze zapojují do zásuvky.

Zákon se přizpůsobuje nařízení Evropského parlamentu. Prodejci by podle něj měli povinnost zajistit, že instalaci provedou certifikované osoby. Zároveň musejí vést evidenci, kolik zařízení prodají i kdo je namontoval. Kontrolovat je bude Česká obchodní inspekce. Certifikáty podle Dominiky Pospíšilové z MŽP vydává ministerstvo, pokud žadatel doloží osvědčení o certifikační zkoušce.

Zákon také navrhuje nové sankce za úmyslné vypouštění fluorovaných plynů do ovzduší. Fyzické osoby mohou dostat pokutu od 100 tisíc do jednoho milionu, právnické osoby od půl do 1,5 milionu korun.

Fluorované skleníkové plyny mohou způsobovat globální oteplování a negativně ovlivňují klimatický systém Země. V atmosféře mohou přetrvat několik desítek let. Spotřeba vzrostla od konce 90. let minulého století, protože se používají v chladicích zařízeních, klimatizacích, tepelných čerpadlech a v protipožární ochraně.

zdroj: zpravy.aktualne.cz

Sdílet tento článek

Líbí se Vám Pan Občan?


Co si o tom myslíte? komentujte! :)