Levák, nebo pravák?

thumbnail

Většina populace upřednostňuje pravou ruku a pravou část těla. Uvádí se však, že v populaci je 10 % lidí, kteří mají levou ruku obratnější než pravou. Nemusí se to však týkat pouze dominantní ruky, ale funkce nohou, zraku či sluchu. Obrácená dominance se může projevit dokonce i na tvaru orgánů.

Používání levé ruky bylo, nebo ještě je, v celé řadě kultur stigmatizováno. Například v arabských kulturách byla levá ruka určena k otření po vykonání velké potřeby, je proto těžký prohřešek použít levačku k jakékoli jiné činnosti. Během jídla musela být vždy naprosto skryta. V řadě zemí je dodnes neslušné jíst levou rukou a v evropských a amerických školách bylo ještě v polovině minulého století běžné násilné přeučování leváků na praváky. V mnoha zemích se tak dělo ještě poměrně nedávno.

Dyslexie, gen a ruka

V roce 2007 objevili vědci z Oxfordského střediska pro výzkum lidské genetiky, kteří zkoumali u dětí souvislost mezi dyslexií a preferencí konkrétní ruky, gen LRRTM1. Tento gen sice není nezbytný pro levorukost, ale předpokládá se, že je jedním z nejsilnějších faktorů, které k tomu přispívají.
To by mohlo vysvětlovat i dědičnost leváctví. Jsou-li totiž oba rodiče leváci, bude s pravděpodobností 26 % levákem i jejich dítě.

Dva typy leváctví

V současnosti jsou rozlišovány dva typy leváků. U geneticky přirozených leváků je leváctví v rodině dědičné, zatímco u patologických leváků je příčinou obrácené laterality, tedy dominance nebo preference jedné strany mozku.
Podle starší teorie neuropsychologa Normana Geschwinda (1926–1984) je pravděpodobnější, že bude člověk levákem, pokud je plod v děloze vystaven zvýšené koncentraci mužského hormonu testosteronu, který ovlivňuje vývoj mozkových hemisfér. Tato teorie tak může být pravděpodobným vysvětlením, proč je v euroamerické populaci mezi leváky více mužů (12 %) než žen (8 %).
Další z přijímaných teorií je i to, že levorukost může být způsobena obtížemi při porodu, kdy v důsledku nedostatku kyslíku dochází k poškození mozku. Podle statistiky je mezi leváky 30 % mentálně retardovaných jedinců, což je třikrát více než u normálních porodů. V případě dvojčat narůstá tato dlouhodobá statistika z 10 % na 20 %.

O leváctví přemýšlel již Platón

Nad otázkou, proč jsou někteří lidé leváky, však vědci bádají tisíciletí. Jedním z prvních, kdo přišel s vysvětlením, byl již Platón (427–347 př. n. l.), který tvrdil, že se dítě stane levákem, když ho matka drží na levé ruce, aby měla volnou pravačku pro jiné činnosti. Podle této teorie se dítě následně pověsí na matku pravou rukou a rozvíjí pro další činnosti svou levou ruku. Tento názor však byl vyvrácen, protože by se tak logicky střídaly generace leváků a praváků.
Podle teorie, která byla populární v 19. století, může za levorukost rozmach střelných zbraní. Když byl hlavní zbraní meč, drželi ho bojovníci v pravé ruce, zatímco v levé měli štít, kterým si chránili levou stranu těla a tedy především srdce. Proto byl tehdy mezi muži mnohem větší podíl praváků.

 

zdroj: 21stoleti.cz

Sdílet tento článek

Líbí se Vám Pan Občan?


Co si o tom myslíte? komentujte! :)