Nepřicházíte také o tisíce? 10 největších omylů o důchodu!

thumbnail

Dá se předem zjistit výše důchodu? A započítá se vám do něj i práce načerno? A má něco společného minimální důchod a minimální mzda? Aha! vám prozradí pravdu o nejčastějších důchodových mýtech.

 

OMYL č. 1: Starobní důchod se vypočítává z výdělků za posledních deset let zaměstnání

Do roku 1995 se skutečně důchody počítaly z příjmů za posledních 10 let před nárokem na důchod. Od roku 1996 se pro výpočet důchodu zohledňují všechny příjmy od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu. Lidem, kteří půjdou do důchodu letos, se důchod počítá z úhrnu všech výdělků za roky 1986 – 2013.

OMYL č. 2: Výpočet důchodu se provádí z čisté mzdy

Pro výpočet důchodu se vychází z hrubých ročních příjmů, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z ročního vyměřovacího základu, tj. částky, ze které bylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění. »Staré výdělky«, tedy ty z doby, kdy byla platová hladiny daleko nižší, jsou pro výpočet důchodu ještě násobeny koeficienty mzdového nárůstu.

OMYL č. 3: Minimální výše důchodu je stejná jako minimální mzda

Minimální důchod a minimální mzda nemají nic společného. Minimální výše procentní výměry důchodu je 770 Kč. K procentní výměře důchodu náleží ještě základní výměra, která je stejná pro všechny důchody a je v současné době 2 340 Kč. Minimální měsíční výše důchodu přiznaného letos je tedy celkem 3 110 Kč.

OMYL č. 4: Lidé v předdůchodovém věku nemají možnost se dozvědět, jak vysokou penzi budou brát
Je možné si požádat ČSSZ o zaslání tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění. ČSSZ ho na žádost zasílá zdarma a vy si v něm ověříte, jestli »sociálka« eviduje všechna vaše zaměstnání. Přesný výpočet důchodu pak provedou pracovníci ČSSZ až na základě řádně podané žádosti. Využít můžete ale i tzv. důchodovou kalkulačku, kterou najdete na www.mpsv.cz/cs/2435.

OMYL č. 5 : Když si seženu svědky, započítá se mi do důchodu i práce »na černo«

Pro výpočet důchodu není možné v žádném případě zohlednit práci »na černo«. Proč? Protože za ni nebylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění a veden evidenční list důchodového pojištění. Svědecké prohlášení se využívá jen mimořádně, např. když doklady o zaměstnání byly uloženy v archivu, který byl zničen povodněmi nebo požárem, a není jiná možnost, jak dobu zaměstnání prokázat.

OMYL č. 6: Brigády, na kterých jsem byl před lety při studiu, se do důchodu nepočítají

I krátkodobá brigáda, pokud zakládala účast na pojištění a je doložena, může mít na výši důchodu vliv. Celková doba zaměstnání (pojištění) se pro výpočet důchodu zaokrouhluje na celé roky dolů. Pokud součet vašich dob činí např. 42 let a 334 dní, může měsíční prázdninová brigáda (31 dní) pomoci k získání dalšího roku pojištění a tím i vyššího důchodu.

OMYL č. 7: Vyloučená doba je období, které se pro výši důchodu nezapočítá

I když tomu název trochu napovídá, tak vyloučená doba není doba, která se nezapočítává do důchodu. Vyloučenými dobami jsou doby, kdy jste byli bez výdělku například kvůli dočasné pracovní neschopnosti, péči o dítě do čtyř let, při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně apod. Význam vyloučených dob je v tom, že při stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Tím se docílí toho, že při výpočtu příjem nebude »rozmělňován« a vlastně vám tak k dobru ovlivní výši důchodu.

OMYL č. 8: Doba, kdy jste pracovali, ale ČSSZ ji nemá evidovanou, je pro vás ztracená

Pokud při přiznání důchodu nebyla započítána nějaká doba pojištění, protože ČSSZ ji neměla v evidenci a vy jste ji neprokázali, můžete ji doložit kdykoliv dodatečně. A to dokonce, i když už důchod pobíráte několik let. Zápočet je možné provést se zpětnou platností a vzniklý rozdíl ve výši důchodu doplatit až 5 let zpětně.

OMYL č. 9: Do důchodu se započítává celá doba studia i evidence na úřadu práce

Doba studia po 18. roce věku (v období do 31. 12. 2009) může být započtena nejvýše v rozsahu prvních 6 let. Doba studia získaná v období od 1. 1. 2010 se již do důchodu nezapočítává. Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává nejvýše v rozsahu tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku, je možné započítat pouze jeden rok.

OMYL č. 10: Pokud pracuji při pobírání důchodu, na výši důchodu to už nemá vliv

Pokud příjemce starobního důchodu pobírá důchod v plné výši a pracuje, zvyšuje se mu procentní výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů práce. Zvýšení se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti.

zdroj: ahaonline.cz

Sdílet tento článek

Líbí se Vám Pan Občan?


Co si o tom myslíte? komentujte! :)