Tyto zásady ochrany soukromí budeme používat pro ochranu osobních údajů shromážděných na tomto webu. Přečtěte si prosím tyto zásady ochrany soukromí před použitím webové stránky nebo odesláním jakýchkoli osobních údajů. Užíváním webu souhlasíte s postupy popsanými v těchto zásadách ochrany soukromí. Tyto praktiky mohou být změněny, ale změny budou zveřejněny a budou se vztahovat pouze na činnosti a informace dopředu, ne se zpětnou platností. Ty se vyzývají k přezkoumání zásady ochrany osobních údajů při každé návštěvě stránky a ujistěte se, že jste pochopili, jak budou použity jakékoliv osobní údaje, které poskytnete.

Poznámka: praktiky ochrany osobních údajů uvedené v těchto zásadách ochrany soukromí, jsou pro tuto webovou stránku. Pokud odkazujete na jiné webové stránky, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na těchto webových stránkách.

Sběr informací

Shromažďujeme osobní údaje, jako jsou jméno, e-mailové adresy, atd, které jsou dobrovolně vloženy návštěvníky. Tyto informace slouží pouze ke splnění vašemu konkrétního požadavku zaregistrovat se pro mailing list, pokud nám dáte povolení k jeho používání jinými způsoby.

Cookie / Technologie sledování

Tato webová stránka může používat cookie a technologii sledování v závislosti na funkcích, které nabízí. Cookie a sledovací technologie jsou užitečné při shromažďování informací, jako je typ prohlížeče a operační systém, sledování počtu návštěvníků na webové stránce, a pochopení toho, jak návštěvníci používají webové stránky. Cookies mohou také pomoci přizpůsobit webové stránky pro návštěvníky. Osobní údaje nemohou být shromažďovány prostřednictvím cookies a dalších monitorovacích technologii, pokud jste však před tím poskytli osobní údaje, mohou být soubory cookie vázány k těmto informacím. Souhrnné cookie a informace o sledování mohou být sdíleny s třetími stranami.

Distribuce informací

Můžeme sdílet informace s vládními orgány nebo jinými společnostmi které pomáhají nám v boji proti podvodům nebo vyšetřování. Můžeme tak učinit, pokud:
(1) je to povoleno nebo vyžadováno zákonem; nebo,
(2) se snažíme chránit nebo zabránit skutečným nebo potenciálním podvodem nebo neoprávněným transakcím; nebo,
(3), vyšetřování podvodů, které již proběhly.
Tyto informace nejsou poskytovány těmto společnostem pro marketingové účely.

Závazek na zabezpečení dat

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v bezpečí. Pouze oprávnění pracovníci mají přístup k těmto informacím. Všechny e-maily a bulletiny z tohoto webu vám umožní odhlásit z dalších zásilek.

Ochrana osobních údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy, obavy, nebo připomínky k ochraně osobních údajů můžete nás kontaktovat pomocí prostředků poskytnutých na těchto webových stránkách.

Vyhrazujeme si právo na změny této politiky. Jakékoli změny těchto zásad budou zveřejněny.