Příležitost na špičkový výzkum medicíny dostanou vědci v Martině

thumbnail

Výzkumné centrum, které vybudovali v Martině, může přilákat nazpět našich vědců, kteří odešli do zahraničí za kvalitnějšími podmínkami. Výzkum v nejmodernějších laboratořích se stane základem pro nové diagnostické postupy a možnosti léčby.
“Právě díky managementu našich pracovníků se nám daří získávat našich nejlepších absolventů zpátky,” říká Jan Danko, děkan Jeseniova lékařské fakulty v Martině, ke které nové vědecké centrum patří. Nezanedbatelné je i ocenění špičkových pracovníků. “Naši nejlepší pracovníci jsou placeni nadstandardně a je to více než 50 procent pracovníků. A ty nejlepší platy jsou až 5 tisíc eur měsíčně, “dodává děkan.

Výzkumná pracoviště budou zaměřeny na oblast neurověd, onkologie, molekulární medicíny a respirológie. Vědci například zkoumají vliv léků na lidské orgány. Nebo pracují na výzkumu vnitřní bolesti. “Je to bolest vnitřních orgánů, která velmi špatně nebo vůbec neodpovídá na dosavadní terapii. My se snažíme přijít na to, jak jsou vnitřní orgány inervovány a jak se ty jednotlivé nervy dají ovlivnit. Naše vize je, že bychom mohli najít nějaké lepší dostupnější terapeutika, které by přímo ovlivňovaly bolesti vnitřních orgánů, aniž zatěžovaly cetrálním nervový systém a ostatní systémy, “přibližuje Alžběta Trančíková z laboratoře viscerální bolesti.

I ona je jedna z těch pracovníků, kteří se vrátili ze zahraničí. Trančíková působila mimo naší země 12 let, v Rakousku, Švýcarsku a Belgii. “Bez této nabídky, bez tohoto pracoviště by mě sem nenalákali. Takže určitě takové pracoviště má potenciál, aby přilákalo lidi ze zahraničí, aby se vraceli zpátky, “říká.

Nejmodernější laboratoře otevírají vědcům možnosti i ve výzkumu rakoviny. V Martině už mají přístroj, který je nejvyšší generací zařízení pro čtení genetické informace. “Toto zařízení dokáže přečíst všechny geny, které se nacházejí v našem těle. Pokud někdo má závažné onkologické onemocnění, případně s nějakou dědičnou predispozicí, tak je možné pomocí tohoto zařízení přečíst všechny geny, které jsou odpovědné nebo které přispívají ke vzniku onkologických onemocnění a zjistit, jaká genetická změna se v jeho organismu nachází, což může přispět k vývoji nových léků, “říká Zora Lasabová, ředitelka divize onkologického výzkumu.

V Martinském centru pro biomedicínu má pracovat 200 vědců a doktorandů. Šanci seznámit se s nejmodernějším vybavením dostanou i studenti medicíny. Doposud byly vědci roztroušeni ve více budovách po Martině a jejich výzkum zbrzdila zastaralá technika. Projekt za více než 26 milionů eur byl financován především z eurofondů. Stát přispěl na výstavbu částkou 2,63 milionu eur a Univerzita Komenského, pod kterou Jeseniova lékařská fakulta v Martině patří, dala příspěvek zhruba 1,31 milionu eur. Téměř 12 milionů bylo použito na výstavbu budovy, více než 13 milionů eur je investice do přístrojové techniky. Martinské centrum pro biomedicínu patří k nejrozsáhlejším projektům martinské lékařské fakulty.

“Toto není první projekt, který se podařilo z peněz Evropské unie zrealizovat. A protože operační program, který má podporovat vědu, výzkum a inovace, je druhý nejbohatší z pohledu finančních prostředků po operačním programu Doprava, tak jsem přesvědčen, že škola s takovými zkušenostmi bude schopna využívat tyto zdroje efektivně iv následujících letech, “uvedl na otevření martinského vědeckého centra premiér Robert Fico.

Neurovědy – zaměří se na onemocnění centrálního a autonomního nervového systému, komplexní studium stresové odpovědi, viscerální bolesti a chronického kašle.

Molekulová medicína – se bude soustřeďovat na výzkum v prenatální diagnostice, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, jakož i na výzkum genotoxicity a mutability prostředí.

Onkologie – klíčovým úkolem bude identifikovat nové cíle pro prevenci, diagnózu a personalizovanou léčbu nádorových onemocnění.

Respirologie – zaměří se na hodnocení farmakodynamických a farmakokinetických vlastností nových léčiv ovlivňujících různé formy respiračních chorob. Také na modely onemocnění souvisejících s poškozením plicního surfaktantu především v novorozeneckém období a na zefektivnění léčby těchto poruch.

zdroj: spravy.pravda.sk

Sdílet tento článek

Líbí se Vám Pan Občan?


Co si o tom myslíte? komentujte! :)