Proč Švýcaři zrušili preventivní prohlídky na mamografu

thumbnail

Začátkem roku 2014 jedna z dosud největších a nejdelších studií o mamografii provedené na 90000 ženách během 25 let zjistila, že mamografy nemají žádný vliv na úmrtnost v důsledku rakoviny prsu.

Během trvání studie úmrtnost na tento druh rakoviny byla prakticky identická u žen, které absolvovaly preventivní prohlídky na mamografu a těmi, které jejich neabsolvovali.

Kromě toho, přibližně 22 procent zjištěných agresivních rakovin prsu bylo nesprávných, což následně vedlo ke zbytečné léčbě. Výzkumníci se shodli na tom, že přínos mamografického screeningu by měl být jednoznačně přehodnocen.

Přesto byly úřady veřejného zdravotnictví v jednotlivých státech příliš pomalé při aktualizaci svých doporučení.

Například, Americká nadace pro rakovinu (obdoba české Ligy proti rakovině) stále doporučuje podstoupit mamografické vyšetření každý rok pro ženy po 40-ce.

Konfliktní informace vyvolaly u žen smíšené pocity o tom, zda je tento screening prospěšný nebo škodlivý. Lékařský panel ve Švýcarsku však neváhal a vydal jasné rozhodnutí: Už žádná plošná mamografie.

Mohlo by vás také zajímat: Bojíte se rakoviny prsu? Podle odborníků je před ní nejlepší prevencí Spirulina Vulcanico

 

Proč dali Švýcaři mamografem sbohem?

Po roce studování a přehodnocování dostupných důkazů a jejich následků na zdraví žen prohlásil švýcarský lékařský panel, který je nezávislým hodnotícím subjektem, že jsou novými informacemi znepokojeni.

Důkazy byly prostě v příkrém rozporu s globálním konsensem těch expertů, kteří považovali mamografy za bezpečné a schopné zachraňovat životy.

Poukazovali totiž na to, že mamografické vyšetření dokáží zabránit pouze jednomu úmrtí z 1000 žen, které ho podstoupily.

Na straně druhé však způsobují poškození u mnohem více žen, než jen jedné.

Po zhodnocení všech informací jim prostě nezůstala jiná možnost, jako nové plošné screeningové programy na mamografu již více ženám nedoporučit. Zároveň požadovali uvalit restrikce na již stávající programy.

Ve své zprávě zveřejněné v únoru 2014 Švýcarský lékařky panel dále doporučil, že ženy musí být “jasně a zřetelně” informovány nejen o nyní již sporných přínosech, ale i možných poškozeních způsobovaných mamografem.

Věda za mamografii stojí na hliněných nohách
Bohužel, stále mnoho žen si není vědomo, že věda dokazující zdravotní přínosy mamografie prostě neexistuje.

Místo toho, aby jim byla řečena pravda, se u nich záměrně vyvolává pocit viny, že vynechání pravidelné prohlídky na mamografu je vrchol nezodpovědnosti.

Řekněme si pravdu, proti takové taktice se těžko bojuje.

Je nutno přiznat i to, že dokonce i mnozí lékaři a zdravotničtí pracovníci jsou stejně smeteni a zmanipulování jako průměrný člověk na ulici.

To vše je důsledek promyšlené a neoblomný propagandě vedené médii a zdravotním systémem. Tito zlehčují a znevažují výzkum, který odporuje jejich agendě zaměřené na dosahování zisku.

O rizicích mamografie však již dnes píší nejen alternativní, ale i mnohé mainstreamová média.

5 faktů o mamografu, které by měla vědět každá žena

Před vaším dalším (či prvním) vyšetřením na mamografu, byste se bezpodmínečně měli seznámit s následujícími fakty:

1. mamografie poskytují méně přínosů než si myslíte

V jednom průzkumu většina žen uvedla, že věří ve schopnost mamografie snižovat riziko úmrtí na rakovinu prsu alespoň o polovinu a že přímo zabrání minimálně 80 úmrtím na 1000 vyšetřených žen.

Ve skutečnosti mamografie nabízí přinejlepším pouze 20% snížení relativního rizika av absolutních číslech zabrání jen 1 úmrtí z 1000 žen.

2. mamografie mohou zvýšit riziko rakoviny prsu u žen s mutací genu BRCA 1/2

Výsledky výzkumu publikované v British Medical Journal (BMJ) ukázaly, že mutace tohoto genu zvyšuje riziko vzniku rakoviny z ozáření (mamograf používá rentgenové záření).

Ženy, které byly vystaveny tomuto záření v diagnostických dávkách (tedy včetně mamografu) před 30. rokem života, mají až 2 krát vyšší riziko rakoviny.

Zjistilo se také, že tato rakovina z ozáření závisí na velikosti dávky. To znamená, že čím více vyšetření, tím větší riziko.

3. Falešné pozitivní nálezy jsou běžné (a nebezpečné)

Riziko, že při 10 vyšetřeních na mamografu budete mít falešně pozitivní výsledek je neuvěřitelných 58 až 77 procent.

Pokud je ženě oznámeno, že může mít rakovinu prsu, způsobí to u ní značnou úzkost a stres.

Mezitím budete podrobena další sérii testů jako například biopsie, které mají svá vlastní rizika. A to vše podstoupíte úplně zbytečně.

4. mamografie nemusí fungovat, pokud máte husté tkáně

Až 50% žen má poměrně husté prsní tkáně, což způsobuje, že snímky z mamografu se velmi špatně čtou.

Husté zdravé tkáně, stejně jako rakovinné tkáně, vypadají na snímcích bílé, což radiologovi práci nesmírně ztěžuje. Je to podobné jako se pokoušet najít sněhovou vločku ve sněhové Metelica.

V některých amerických státech jako Kalifornie, Connecticut či New York byly přijaty zákony, které v případech hustého tkáně ukládají radiologovi povinnost informovat ženu, že pro ni je mamograf zbytečný. Podobný zákon se nyní chystá i na federální úrovni.

Jak je to s informováním na Slovensku? To si můžete domyslet sami …

5. Existují i ​​jiné screeningové možnosti

Dnes již mají ženy k dispozici i jiné možnosti vyšetření. Každé má samozřejmě své silné i slabé stránky. Vy však máte právo o nich vědět a hlavně, právo si vybrat.

Více o těchto možnostech jsme před časem psali i na naší stránce v článku: Jak spolehlivě odhalit rakovinu prsu bez škodlivého rentgenu.

Určitě si o nich přečtěte, protože vy a vaše zdraví za to stojíte.

zdroj: badatel.net

Sdílet tento článek

Líbí se Vám Pan Občan?


Co si o tom myslíte? komentujte! :)